Hình ảnh về hội Gióng (Phần 3)
Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số hình ảnh về hội Gióng tại làng Phù Đổng.