Chúng tôi xin tiếp tục giới thiệu với các bạn một số hình ảnh về hội Gióng tại làng Phù Đổng.
Mồng bảy hội Khám - Mồng tám hội Dâu - Mồng chín đâu đâu cũng về Hội Gióng.